2410617379 Μιλιάδη 2, Λάρισα anagnostopoulou.maria@yahoo.com